Startsidan Arkiv Bilder Skuffen
Styrelsen Medlemmar CCC Radion CCC Ungdom
Barncancerfonden
Mellansverige
Kontakt CCC Ungdom Styrelsen  
ÅRSMÖTE 24/3 2019VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE FÖR CCC-UNGDOM
Medlemmar i Custom Car Club Ungdom Orsa inbjudes härmed till 2019 års årsmöte
24 mars i ABF´s lokaler på Dalagatan 12. Sedvanliga årsmötesförhandlingar
kommer att hållas. Endast medlemmar som har betalat in medlemsavgiften för 2019
har rösträtt, därför är det bra om ni betalar in det före 190315 till bankgiro
5121-4583 i SHB eller Swish nr 123 671 9272. Familj med barn under 18 år:
300 kr, enskild medlem över 18 år: 100 kr, ungdom under 18 år: 50 kr.
Vänligen uppge namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer.
Ni som redan har betalat kan bortse från detta. Nya frågor kommer inte att
tas upp på årsmötet. Om ni önskar ta upp övriga frågor som rör föreningen
förutom de som står på dagordningen ombeds ni kontakta Kristina Olsson,
sekreterare, på 076-2347938 eller Anders Höijer, ordförande, på 076-802 89 44
i ärendet senast 190315. Även nomineringar till styrelseposter tas emot senast 190315.
Dagordning för CCC- Ungdom Orsas årsmöte 2019.
Plats: ABF´s lokaler på Dalagatan 12 i Orsa
Tid: 190324 kl. 19:00
1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av justeringspersoner.
4. Fastställande av dagordning.
5. Årsmötets behöriga utlysande.
6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
7. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Val av ordförande på 1 år.
11. Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år.
12. Val av 5 suppleanter på 1 år.
13. Val av 2 valberedare på 1 år, varav en sammankallande.
14. Val av 2 revisorer på 1 år, varav en vice.
15. Övriga frågor, inkomna senast 190315.
16. Mötet avslutas.


Välkomna till årsmötet önskar styrelsen!>-----------------------------------------------------------------------------------------VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE FÖR CCC-UNGDOM
Medlemmar i Custom Car Club Ungdom Orsa inbjudes härmed till 2018 års årsmöte 25 mars
i ABF´s lokaler på Dalagatan 12. Sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer att hållas.
Endast medlemmar som har betalat in medlemsavgiften för 2018 har rösträtt, därför är
det bra om ni betalar in det före 180311 till bankgiro 5121-4583 i SHB eller
Swish nr 123 671 9272. Familj med barn under 18 år: 300 kr, enskild medlem över
18 år: 100 kr, ungdom under 18 år: 50 kr. Vänligen uppge namn, adress, telefonnummer,
e-post och personnummer. Ni som redan har betalat kan bortse från detta. Nya frågor
kommer inte att tas upp på årsmötet. Om ni önskar ta upp övriga frågor som rör föreningen
förutom de som står på dagordningen ombeds ni kontakta Kristina Olsson, sekreterare,
på 076-2347938 eller Anders Höijer, ordförande, på 076-802 89 44 i ärendet senast 180311.
Även nomineringar till styrelseposter tas emot senast 180311.


Dagordning för CCC- Ungdom Orsas årsmöte 2018.
Plats: ABF´s lokaler på Dalagatan 12 i Orsa
Tid: 180325 kl. 15:00
1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av justeringspersoner.
4. Fastställande av dagordning.
5. Årsmötets behöriga utlysande.
6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
7. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Val av ordinarie ledamöter (4 st. varav ordförande på 1 år,
kassör på 2 år och sekreterare på 2 år).
11. Val av suppleanter (5 st. på 1 år).
12. Val av ordförande.
13. Val av valberedning (3 st. på 1 år, varav en sammankallande).
14. Val av revisorer (2 st på 1 år, varav en vice)
15. Övriga frågor, inkomna senast 180311.
15:1. Förslag på paraplyorganisation.
16. Mötet avslutas.


Välkomna till årsmötet önskar styrelsen!>-----------------------------------------------------------------------------------------

Välkomna till ett nytt medlemsår i CCC-ungdom!
Medlemsavgiften för 2018 är:
Familj med barn under 18 år 300 kr
Enskild medlem över 18 år 100 kr
Enskild medlem under 18 år 50 kr
Medlemsavgiften betalas till
Bank Giro 5121-4583
eller swish nr 1236719272
Glöm inte att fylla i namn, adress, telefonnummer,
mobilnummer, e-postadress och personnummer på dem det gäller


CCC-UNGDOMSGARAGE

Titta gärna in i garaget, ta en fika och prata lite

Vi ser gärna flera stödmedlemmar och sponsorer


-----------------------------------------------------------------------------------------

SPONSRING AV FIKA


Nu har ni chansen både företag och privatpersoner
att sponsra vår ungdomsverksamhet med veckosponsring a 150kr
Denna sponsring kommer att gå till att göra inköp av
bröd smör skinka ost och dryck för att vi ska kunna
bjuda ungdomarna på fika varje kväll

Swisha 150 kr till swisch nr 1236719272
eller sätt in 150 kr på Bg 5121-4583
märk med fika och ert namn
vi uppdaterar på vår FB sida vilken vecka ni sponsrar


Tack på förhand
Styrelsen