Startsidan Arkiv Bilder Skuffen
Styrelsen Medlemmar CCC Radion CCC Ungdom
Barncancerfonden
Mellansverige
Kontakt CCC Ungdom Styrelsen  

Styrelsen

Stadgar 2014

CCCs Historia
1974 - 1993
Namn:      Befattning:    T.o.m. år:
Anders Höijer Ordförande   2021
Kristina Olsson    Sekreterare    2021
Carina Jennetoft     Kassör        2022
Johan Hansson Vice Ordförande    2022
Hans Olofsson Ledamot      2021
Torny Lycke  Ledamot      2021
Anders Stolt Ledamot      2022
Jan Lindberg Suppleant  2021
Iréne Mårds Suppleant  2021
Heléne Lindstedt-Mickels  Valberedning   2021
Dag Käck Valberedning   2021
Jan-Olov Nises       Revisor   2021
Fia Ivarsson      Suppleant Revisor   2021
Carina Jennetoft Radioansvarig  tills vidare
Kristina Olsson Webmaster tills vidare