Startsidan Evenemang Bilder Skuffen
Styrelsen Medlemmar CCC Radion CCC Ungdom
Barncancerfonden
Mellansverige
Kontakt CCC Ungdom Styrelsen  

Styrelsen

Stadgar 2014

CCCs Historia
1974 - 1993
Namn:      Befattning:    T.o.m. år:
Anders Höijer Ordförande   2020
Kristina Olsson    Sekreterare    2021
Carina Jennetoft     Kassör        2020
Johan Hansson Vice Ordförande    2020
Hans Olofsson Ledamot      2021
Torny Lycke  Ledamot      2020
Lars Nykvist Ledamot      2021
Kenneth Pettersson Suppleant  2020
Anna-Lena Olmås Suppleant  2020
Jan Lindberg Suppleant  2020
Anders Stolth Suppleant  2020
Irene Mårds  Valberedning, sammankallande   2020
Karin Jalking Valberedning   2020
Jan-Olov Nises       Revisor   2020
Fia Ivarsson      Suppleant Revisor   2020
Carina Jennetoft Radioansvarig  tills vidare
Kristina Olsson Webmaster tills vidare