Startsidan Evenemang Bilder Skuffen
Styrelsen Medlemmar CCC Radion CCC Ungdom
Barncancerfonden
Mellansverige
Kontakt CCC Ungdom Styrelsen  

Styrelsen

Stadgar 2014

CCCs Historia
1974 - 1993
Namn:      Befattning:    T.o.m. år:
Anders Höijer Ordförande   2019
Kristina Olsson    Sekreterare    2019
Carina Jennetoft     Kassör        2020
Jan Lindberg Vice Ordförande    2019
Hans Olofsson Ledamot      2019
Torny Lycke  Ledamot      2020
Johan Hansson Ledamot      2020
Kenneth Pettersson Suppleant  2019
Anna-Lena Olmås Suppleant  2019
Sven-Olov Forslind Suppleant  2019
Anders Olsson Suppleant  2019
Jan Holmqvist Suppleant  2019
Irene Mårds  Valberedning   2019
Karin Jalking Valberedning   2019
Jan-Olov Nises       Revisor   2019
Fia Ivarsson      Suppleant Revisor   2019
Lars Nykvist Radioansvarig  tills vidare
Kristina Olsson Webmaster tills vidare