Startsidan Arkiv Bilder Skuffen
Styrelsen Medlemmar CCC Radion CCC Ungdom
Barncancerfonden
Mellansverige
Kontakt CCC Ungdom Styrelsen

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE FÖR CCC 2020

Medlemmar i Custom Car Club Orsa inbjudes härmed till 2020 års årsmöte 29 mars i klubbstugan på Tallhed.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer att hållas. Endast medlemmar över 18 år som har betalat in
medlemsavgiften för 2020 har rösträtt, därför är det bra om ni betalar in det före 20-03-25 till
bankgiro 606-6252 i SHB eller Swish nr 1233 943 768. Familj med barn under 18 år: 300 kr,
enskild medlem: 200 kr, ungdom under 18 år: 50 kr. Vänligen uppge namn, adress, telefonnummer,
e-post och personnummer. Ni som redan har betalat kan bortse från detta. Nya frågor kommer inte att tas
upp på årsmötet. Om ni önskar ta upp övriga frågor som rör klubben förutom de som står på dagordningen
ombeds ni kontakta Kristina Olsson, sekreterare, på 076-2347938 eller skicka ett mejl till
ccc-orsa@outlook.com i ärendet senast 20-03-25.


Dagordning för Custom Car Club Orsas årsmöte 2020.
Plats: Klubbstugan på Tallhed
Tid: 200329 kl. 18:00
1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av justeringspersoner.
4. Fastställande av dagordning.
5. Årsmötets behöriga utlysande.
6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
7. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Val av ordförande på 1 år.
11. Val av vice ordförande på 2 år.
12. Val av kassör på 2 år.
13. Val av ytterligare en ordinarie ledamot på 2 år, samt en ordinarie ledamot på 1 år (fyllnadsval).
14. Val av minst 2 suppleanter på 1 år.
15. Val av 2 valberedare på 1 år, varav en sammankallande.
16. Val av 2 revisorer på 1 år, varav en vice.
17. Övriga frågor, inkomna senast 200325.
18. Mötet avslutas.

Välkomna till årsmötet önskar styrelsen!

-----------------------------------------------------------------------------------------Vill ni bli medlemmar i CCC Orsa ?
Betala in på vårt Bank Giro (Handelsbanken) 606-6252
300kr/familj eller 200kr/enskilt
ungdomar under 18 år 50 kr.
Skriv också vad som gäller familj (barn max 18 år) eller enskilt på inbetalningskortet.
Glöm inte att fylla i namn, adress, telefonnummer,
mobilnummer, e-postadress och personnummer på dem det gäller
OBS! Glöm ej att skriva ert namn på talongen eller i meddelanderutan
om ni betalar på nätet!
Om det inte får plats i meddelanderutan, skriv endast namn
och skicka övriga uppgifter i mejl till
ccc-orsa@outlook.com