Startsidan Arkiv Bilder Skuffen
Styrelsen Medlemmar CCC Radion CCC Ungdom
Barncancerfonden
Mellansverige
Kontakt CCC Ungdom Styrelsen





OBS!! ÄNDRAT DATUM!!
VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE FÖR CCC 2022

Medlemmar i Custom Car Club Orsa inbjudes härmed till 2022 års årsmöte 8 maj i klubbstugan på Tallhed.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer att hållas. Endast medlemmar över 18 år som har betalat in
medlemsavgiften för 2022 har rösträtt, därför är det bra om ni betalar in det före 2022-04-10 till
bankgiro 606-6252 i SHB eller Swish nr 1233 943 768. Familj med barn under 18 år: 300 kr,
enskild medlem: 200 kr, ungdom under 18 år: 50 kr. Vänligen uppge namn, adress, telefonnummer,
e-post och personnummer. Ni som redan har betalat kan bortse från detta. Nya frågor kommer inte att tas
upp på årsmötet. Om ni önskar ta upp övriga frågor som rör klubben förutom de som står på dagordningen
ombeds ni kontakta Anders Höijer (ordförande), Kristina Olsson (sekreterare) eller skicka ett mejl till
ccc-orsa@outlook.com i ärendet senast 2022-04-10.


Dagordning för Custom Car Club Orsas årsmöte 2022.
Plats: Klubbstugan på Tallhed
Tid: 2022-05-08 kl. 15:00
1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av justeringspersoner.
4. Fastställande av dagordning.
5. Årsmötets behöriga utlysande.
6. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
7. Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Stadgeändringar: Förslag att slopa valberedning då behov
inte anses föreligga, eftersom det rör sig om en mindre
förening. Istället bevakar styrelsen namnförslag till
lediga poster inför årsmötet.
11. Val av kassör på 2 år.
12. Val av vice ordförande på 2 år.
13. Val av ytterligare en ordinarie ledamot på 2 år.
14. Val av 2 suppleanter på 1 år.
15. Val av 2 revisorer på 1 år, varav en vice.
16. Motioner inkomna senast 2022-04-10.
17. Diskussionspunkt: Förslag på sammanslagning med NCF.
18. Mötet avslutas.


Välkomna till årsmötet önskar styrelsen!

-----------------------------------------------------------------------------------------



Vill ni bli medlemmar i CCC Orsa ?
Betala in på vårt Bank Giro (Handelsbanken) 606-6252
300kr/familj eller 200kr/enskilt
ungdomar under 18 år 50 kr.
Skriv också vad som gäller familj (barn max 18 år) eller enskilt på inbetalningskortet.
Glöm inte att fylla i namn, adress, telefonnummer,
mobilnummer, e-postadress och personnummer på dem det gäller
OBS! Glöm ej att skriva ert namn på talongen eller i meddelanderutan
om ni betalar på nätet!
Om det inte får plats i meddelanderutan, skriv endast namn
och skicka övriga uppgifter i mejl till
ccc-orsa@outlook.com